Velkommen til LillestrømBanken

Innskytervalgmøte 6. februar 2019

Bankens generalforsamling består av kunder som har innskudd i banken (innskytere), egenkapitalbeviseiere og ansatte. Onsdag 6. februar skal innskyterne velge 3 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen for perioden 2019 – 2023.

Vi #heierpå deg. Har du noen du #heierpå?

LillestrømBanken har et hjerte som banker for lokalmiljøet. Det har vi hatt siden oppstarten i 1887. Vi er stolt sponsor av små og store lag og foreninger, vi støtter kultur, idrett og næringsliv. Engasjementet oppsummerer vi i #heierpå.
Les mer og se vår nye reklamefilm her.

Gode råd

Kontakt oss

Åpningstider, adresser og telefonnummer