Du har kanskje et boliglån, et studielån eller billån, og er stort sett avhengig av egen inntekt. Har du noen gang tenkt over hva som vil skje dersom du skulle bli alvorlig syk, eller utsatt for en ulykke? Har du familie, vil de kunne klare å fortsette å leve som før, uten din inntekt? Det er et skremmende scenario de aller fleste ikke har lyst til å tenke over. Likevel kan realiteten være verre.

I dag er det over 300.000 uføre i Norge. Sjansen for at enten du eller din partner/samboer blir full arbeidsufør mellom 20 og 50 år, er på hele 15 prosent. Det høres kanskje lite ut, men det er overraskende mange som må snu opp-ned på livet, og en ellers trygg, økonomisk hverdag.

En uføreforsikring gjør at du gå en tryggere økonomisk hverdag i møte, i en ellers vanskelig situasjon som arbeidsufør. Forsikringen har som hensikt å sikre deg og dine kjære økonomisk dersom du, ektefelle, samboer, eller partner skulle bli arbeidsufør.

LES OGSÅ: Har du sikret flokken din?

1. Vær økonomisk sikret – uansett antall år i arbeidslivet

Visste du at jo yngre du er, desto viktigere vil en uføreforsikring være for deg? Dette er fordi folketrygdens ytelser er basert på antall år i arbeidslivet og lønn. Skulle du for eksempel bli arbeidsufør som 20-åring, med lite eller ingen tidligere inntekt, vil du mest sannsynlig komme svært dårlig ut av det.

2. Disponer forsikringssummen slik det passer deg

Vi har alle ulike behov, og derfor kan forsikringssummen disponeres fritt etter eget ønske. Det viktigste er at du kan opprettholde levestandarden som før uførhet. Midlene går til eier av forsikringen, og utbetales enten skattefritt eller med en skatt på 5,4 prosent avhengig av valgt forsikring.

3. Fortsett å leve livet som normalt

Ved langvarig arbeidsuførhet vil inntekten reduseres betydelig, og de fleste vil få utfordringer med å opprettholde den levestandarden man er vant med. En uføreforsikring fra Eika er derfor et godt supplement til det du vil få av det offentlige, skulle det skje noe med deg.

4. Vær trygg på at du kan betale ned på lånet

I en allerede vanskelig situasjon handler det om å føle seg trygg på at man kan håndtere fremtiden økonomisk. De aller fleste av oss har i dag ett eller flere lån, og skulle du bli arbeidsufør, kan du bruke forsikringssummen på å betale avdrag på dette.

5. Sikre fremtiden din

Forsikringen kan kjøpes av alle mellom 18 og 50 år, og varer frem til fylte 60 år. En uføreforsikring anbefales til alle som har gjeld og/eller er avhengig av egen inntekt.

Her kan du lese mer om våre personforsikringer