Gjennom året har generalforsamlingen et par møter i banken, bl.a. for å velge styre og godkjenne årsregnskap. Som en del av generalforsamlingen vil du få informasjon om bankens indre liv – samt mulighet for å delta på Lillestrømkonferansen og Økonomisk Utsyn.

I februar 2020 skal det gjennomføres et innskytervalg, der de som blir valgt vil representere bankens kunder i generalforsamlingen. Innskytere er en betegnelse på de som har innskudd i banken. Som medlem i generalforsamlingen vil du få mulighet til å påvirke bankens fremtid, og får nyttig erfaring som du kan ta med deg videre i arbeidslivet.

Det sitter 20 medlemmer (8 varamedlemmer) i generalforsamlingen, hvorav 11 (4) velges av innskyterne. I 2020 skal innskyterne velge to medlemmer og ett varamedlem, for perioden 2020 – 2024.

Valgkomiteen vil vurdere ditt kandidatur, og eventuelt innstille deg som kandidat.

Valget gjennomføres elektronisk fra 10.02.2020 - 16.02.2020.

 

Fristen for å melde seg som kandidat var 25. november.