Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med dine ønsker og behov. Derfor gjennomfører vi blant annet årlige kundemålinger, hvor du kan gi dine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer. 

Årets kundemåling for privatkunder gjennomføres i perioden 15. januar til 16. februar.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Norsk Gallup og du vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: 
Norsk Gallup (undersokelse@norskgallup.no)

Besvarelsen tar 8-10 minutter og alle som deltar er med i trekningen av 10 gavekort med verdi på kr 1 000,-. Vi håper du har mulighet til å delta og bidra til at vi kan bli en enda bedre bank for våre kunder i fremtiden.