Det er flere faktorer som påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold. Bankens beste nominelle boliglånsrente vil etter rentejustering være på 2,85 %.

Eksisterende lånekunder vil motta brev med informasjon om ny rente som gjelder fra 14. november. For nye lån gjelder nye satser fra 4. oktober.