Det er flere faktorer som påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold. Bankens beste nominelle boliglånsrente vil etter rentejustering være på 2,65 %.

Eksisterende lånekunder vil motta brev med informasjon om ny rente som gjelder fra 7. august. For nye lån gjelder nye satser fra 26. juni.