Det er flere faktorer som påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold. Bankens beste nominelle boliglånsrente vil etter rentejustering være på 2,40 %.

Eksisterende lånekunder vil motta brev med informasjon om ny rente og dato for når den endres. For nye lån gjelder nye satser fra onsdag 27. mars 2019.