Slik fungerer Lokalbidraget

Generalforsamlingen i banken vedtok på årsmøtet 14. mars å bruke 3 millioner kroner av bankens overskudd fra 2018 på Lokalbidraget 2019.

  1. Lokale lag og foreninger registrerte sitt prosjekt innen 12. april.
  2. Alle registrerte prosjekter ble gjennomgått.
  3. Bankens kunder kan stemme frem sitt yndlingsprosjekt til 25. oktober.
    Du gir din stemme i mobilbank.
  4. Utdeling av årets Lokalbidrag på Gavegalla 12. november.