Slik stemmer du på 1-2-3!

  1. Logg deg på mobilbank
  2. Trykk på knappen "Gi din stemme på Lokalbidraget"
  3. Bla deg frem til foreningen du vil gi din stemme til, og velg "Stem".

 

Sånn fungerer Lokalbidraget

De siste årene har banken delt ut totalt 12 millioner kroner i gave til lokale lag og foreninger. Pengene som deles ut i år kommer fra bankens overskudd i 2018.

  1. Lokale lag og foreninger registrerte sitt prosjekt innen 12. april.
  2. Alle registrerte prosjekter ble gjennomgått. Noen ble avslått og resten godkjent.
  3. Bankens kunder kan stemme frem sitt yndlingsprosjekt til 25. oktober.
    Du gir din stemme i mobilbank.
  4. Utdeling av årets Lokalbidrag på gavegalla 12. november.