Forsikring av næringsbil

Hos oss kan du forsikre firmabiler, budbiler, minibusser eller andre kjøretøy på inntil 4,5 tonn som brukes av, eller er registrert på ditt firma.
  • Kan utvides med leiebil i hele reparasjonstiden
  • Kan utvides med totalskadegaranti
  • Egne varer og verktøy inntil 60.000 kroner er dekket
Kontakt meg om Næringsbilforsikring

Om forsikringen

Dette dekker forsikringen

Se hvilken forsikring som passer deg og ditt behov.
Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade

Leiebil i hele reparasjonsperioden

Utvidet totalskadegaranti

Vognskade

Bagasje

Ekstrautstyr

Brann
Tyveri
Glass
Redning
Ansvar
Rettshjelp

Meld skade

Hos oss melder du skade på ditt bedriftskjøretøy ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: +47 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Gode råd

Forsikre håndverkers bil

Vi vet at bilen er et nyttig verktøy for mange håndverkere og har derfor en egen forsikring for håndverkers bil. 
Forsikringen dekker blant annet verktøy og varer for inntil 100 000 kroner, og kan utvides til å dekke leiebil i hele reparasjonstiden.

Ta kontakt med din rådgiver for å forsikre håndverkers bil.

Forsikring av drosje

Vi forsikrer drosjer, maxitaxi og biler med turløyve inntil 16 personer. Forsikringen dekker blant annet taksameter og kommunikasjonsutstyr i drosjen, og kan utvides til å dekke avbrudd med inntil 3 000 kroner per dag. 

Ta kontakt med din rådgiver for å forsikre drosjen din. 

Forsikre gårdbrukers bil

Som bonde blir bilen ofte brukt i næring, og man har som regel med seg en god del verktøy og egne varer. Hos oss får du forsikring spesialtilpasset ditt behov hvor verktøy og egne varer er inkludert. 

Ta kontakt med din rådgiver for forsikring av gårdbrukers bil.