Skal deles ut 3 ganger i år

Etablererstipendet er helt nytt, og LillestrømBanken skal dele ut dette 3 ganger hvert år.

Ved hver utdeling kan det deles ut opptil 100.000,- kroner. Beløpet som deles ut vil bli behovsbasert, og kan deles på flere kandidater.

Hva må til for å søke?

Det er viktig at prosjektet/ideén er nyskapende og engasjerer mange. Prosjektet/ideén bør skape flere lokale arbeidsplasser. I søknaden kan du beskrive forretningsideén og presentere forretningsplanen. Søknaden må også inneholde konkret hva stipendet skal brukes til, og aller helst et prisestimat for dette.

Å kunne presentere sitt prosjekt godt er viktig uansett hvilken investor man snakker med, så derfor vil vi gjerne ha en video der du forklarer prosjektet/ideén.

Den første søknadsfristen for etablererstipend i 2019 var 14. februar.

Rakk du ikke den første utdelingen, så kommer det to nye muligheter i 2019.
De 2 andre fristene for søknader i 2019 er 30. mai og 30. september.

Hva skjer etter du har sendt søknad?

Etter at fristen for søknad har passert, vil alt innsendt materiell gjennomgås for videre utvelgelse. I denne prosessen kan kandidater bli bedt om å presentere sitt prosjekt for juryen. Alle søkere av etablererstipendet vil innen 3 uker etter søknadsfristen varsles om de mottar eller ikke mottar stipend fra banken.