Melding om ny skade

Ved spørsmål knyttet til pågående skadesak, benytt tidligere oppgitt kontaktinfo