Seniorlånet som gir deg litt ekstra

Seniorlånet "LittExtra" er et tilrettelagt lån for de over 60 år som eier egen bolig. Du frigjør en del av boligkapitalen og behøver ikke betale verken renter eller avdrag. Rentene legges til lånet, som først skal tilbakebetales ved salg av boligen. Med LittExtra tar du opp et lån med sikkerhet i egen bolig. Du bestemmer selv om du ønsker å få lånet utbetalt som et engangsbeløp, faste månedlige beløp eller som en årlig sum.