Seniorlånet Litt Extra

Et seniorlån for deg over 60 år, som ønsker litt større økonomisk handlefrihet.

Seniorlånet som gir deg litt ekstra

Seniorlånet "LittExtra" er et tilrettelagt lån for de over 60 år som eier egen bolig. Du frigjør en del av boligkapitalen og behøver ikke betale verken renter eller avdrag. Rentene legges til lånet, som først skal tilbakebetales ved salg av boligen. Med LittExtra tar du opp et lån med sikkerhet i egen bolig. Du bestemmer selv om du ønsker å få lånet utbetalt som et engangsbeløp, faste månedlige beløp eller som en årlig sum.
  • Tilbys boligeiere over 60 år uavhengig av inntekt.
  • Kan utbetales som et større beløp, eller som en årlig sum. Eller som en kombinasjon.
  • Du betaler ikke renter eller avdrag på lånet. Lånet forfaller først ved permanent overgang til sykehjem eller død.
  • Du beholder eierskapet til boligen. En verdistigning tilfaller deg eller dine arvinger.
  • Du kan når som helst avslutte låneforholdet. Arvingene kan overta boligen ved å gjøre opp lånet. Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som må dekke tapet.
  • Renten på lånet er flytende og til enhver tid noe høyere enn renten på beste boliglån.
  • Du kan hvert år trekke fra renteutgifter i selvangivelsen (selv om du ikke betaler dem) og få en ekstra skattefordel.
Eldre par holder rundt hverandre med hvit hus i bakgrunn. foto

Bruk kalkulatoren for å se selv

Åpne kalkulatoren og legg inn dine egne tall for å se hvor mye du kan få i LittExtra.