2 millioner kroner skal deles ut

Vi valgte å utsette Lokalbidraget da korona-viruset stengte ned landet, og nå åpner vi på nytt for at foreninger kan registrere sitt prosjekt på Lokalbidraget.

Prosjektene må være registrere innen 18. september.

OBS: Dersom din forening registrerte prosjekt før nedstengingen i våres, så må dette meldes inn på nytt.

 

Vilkår for deltakelse

Lokalbidraget er en gaveløsning fra LillestrømBanken for lag/ foreninger og organisasjoner innen kunst, kultur, idrett, interesseorganisasjoner og humanitær virksomhet. For å delta på Lokalbidraget må foreningen være registrert i frivillighetsregisteret, og være åpen for alle.

Det kan søkes om støtte til et konkret prosjekt som

 • Bidrar til utvikling i vårt nærområde.
 • Har nytte og verdi for flere.
 • Engasjerer flere i lokalmiljøet.
 • Skaper tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet.

Det gis ikke støtte til

 • Politiske og religiøse organisasjoner.
 • Miljøskadelige formål.
 • Formål i strid med god forretningsskikk.
 • Formål som ikke gjennomføres av foreningen.
 • Formål som virker diskriminerende.
 • Prosjekter/foreninger med uryddig økonomi eller uklar organisering.
 • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige.
 • Daglig drift.

I tilfeller der det er uklar organisering kan LillestrømBanken be om en regnskapsoversikt.
Dersom det i etterkant oppdages uriktig informasjon i en søknad, kan foreningen uten varsel bli fjernet fra Lokalbidraget.
Midler som utbetales skal gå til det formålet det er søkt om. LillestrømBanken kan kreve redegjørelse for bruk av midlene. Dersom midlene av noen grunn må omdisponeres, skal dette gjøres i samråd med banken.

Alle søknader behandles konfidensielt.
Søknader som ikke innfrir kriteriene vil avslås uten varsel.