Lokalbidraget 2020

Frist for å søke og stemme utsettes til etter sommeren. Grunnet koronakrisen har ikke foreningene fokus på tiltak som normalt hører hjemme under LokalBidragets kriterier. Vi har derfor vurdert at vi utsetter fristene for LokalBidraget til vi alle har mer kontroll på situasjonen.
Alle 104 foreningene som mottok midler under Gavegalla 2019.

Gavegalla 2019

Tirsdag 12.11 delte vi ut over 3 millioner kroner til lokale foreninger unge talenter og årets ildsjel 2019.