Emisjon i LillestrømBanken

Norne Securities AS er tilrettelegger av en emisjon på NOK 105 millioner i LillestrømBanken. Banken utsteder 1 000 000 egenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonen er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken, institusjonelle investorer og andre lokale investorer.