Styret i LillestrømBanken

Bankens styre består av 7 personer. 6 valgt av generalforsamlingen og en representant for de ansatte. Adm. banksjef har møterett.

Bankens historie

LillestrømBanken ble etablert 29. juni 1887 for å betjene Lillestrøm og de nære områder med banktjenester. Vi er stolte over vår lange historie, og av å være Lillestrøms eldste bedrift.