LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBanken har i hele sin historie brukt midler på lokalmiljøet. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar, og har egne retningslinjer for dette.
Hammering Man

LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBanken har som målsetting å skape langsiktige resultater og løsninger for bankens kunder og vårt lokalsamfunn gjennom kunnskap og engasjement.

Vi legger stor vekt på ærlighet og tillit i vår virksomhet og har strenge etiske retningslinjer som skal bidra til å øke oppmerksomheten og etterlevelsen av dette.