I henhold til bankens vedtekter § 3-2, vil det avholdes innskytervalgmøte torsdag 26. april 2018 kl. 18.00 i "Sparebankstua" Torvet 5, Lillestrøm. 

 

Valg:

3 medlemmer til generalforsamlingen.

  • 3 medlemmer velges for perioden 2018 – 2022.

1 varamedlem til generalforsamlingen.

  • 1 varamedlem velges for perioden 2018 - 2022

Bare myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og har stemmerett. 

Liste over nåværende medlemmer og bankens vedtekter.

Banken har en egen valgkomité som har innstilt på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere kunne fremme forslag på kandidater inntil 4 uker før valget.

Valgkomiteens innstilling til innskytervalgte medlemmer til generalforsamlingen.

Adgangskort til valgmøtet må hentes på forhånd i LillestrømBanken på Torvet mot å legitimere sin stemmerett. Henvendelse til banken må gjøres senest innen kontortidens slutt den dagen møtet finner sted.