Hvem kan stemme?

Kunder som til enhver tid har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner de siste seks månedene, har stemmerett.

 

Banken har en egen valgkomité som har innstilt på forslag til kandidater. Innskytere har kunnet komme med forslag til kandidater inntil 4 uker før valget.

 

Påmelding

Påmelding til møtet sendes til Nina K. Fylling per e-post til nkf@lillestrombanken.no eller per post til Lillestrøm Sparebank v/Nina K. Fylling, Postboks 143, 2001 Lillestrøm.


Tid og sted

Onsdag 6. februar kl. 18.

3. etasje, Torvet 5, Lillestrøm.