Innhold

Vellykket emisjon i LillestrømBanken

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende garantert emisjon i LillestrømBanken med bruttoproveny på NOK 105 millioner ("Emisjonen"). Tegningsperioden 
i Emisjonen ble avsluttet fredag 24. november 2017 kl. 15:00.

3. kvartalsrapport 2017

Hovedtrekk for 3. kvartal:
-God vekst i utlån.
-Økt rentenetto i kroner og lave tap. 
-Sterk egenkapitalavkastning.
-Lavt nivå på problemengasjementer.
-Etablering av eierandelskapital.
-Vedtatt emisjon på 105 MNOK.

Pilar 3

Kapitalkravforskriften forplikter banken med hensyn til å offentliggjøre informasjon. Forskriften er primært rettet mot beslutningstakere som benytter seg av finansiell informasjon om LillestrømBanken. Det er krav om at denne informasjonen skal offentliggjøres på nett. LillestrømBankens Pilar 3 rapport lages med henblikk både på å tilfredsstille Kapitalforskriftens informasjonskrav, men også på å gi best mulig informasjon om bankens risiko- og kapitalstyring.