Siri Berggreen

Sterkt vekst i 2020

Kundene strømmet til i 2020, og gav stor utlån- og innskuddsvekst.

Siste pressemeldinger