Siri Berggreen

100 millioner i resultat før skatt

Resultatet for 3. kvartal er på et historisk høyt nivå i banken.

Siste pressemeldinger