Resultatet for kvartalet er godt, mens resultatet i 1. kvartal 2020 var preget av effekter av covid-19 pandemien, som svekket resultatet. Lavere avsetninger på tap i 1. kvartal i år utgjør den største resultatforbedringen sammenliknet med 1. kvartalsresultatet i fjor, forklarer Adm. banksjef Siri Berggreen. Avsetninger for forventet kredittap pga. covid-19 pandemien er opprettholdt, men banken har ikke konstaterte tap i 1. kvartal, og er godt fornøyd med det. Det er gledelig at stort sett alle bankens kunder ser ut å komme seg gjennom pandemien med fortsatt drift. Vi vet at mange har det tøft, og vi bidrar så mye vi kan med god rådgivning ut til kundene.

Banken har vokst og passerer en forvaltningskapital inkludert lån i Eika Boligkreditt på 13,2 milliarder kroner, en økning siste 12 måneder på nærmere 2 milliarder kroner, tilsvarende 17,7 prosent. Veksten er høy både på utlån og på innskudd, så det er tydelig at folks generelle sparing er høyere for tiden, ifølge Berggreen.

Årets kundeundersøkelse viser at våre kunder er meget godt fornøyd med LillestrømBanken og spesielt får vi svært gode tilbakemeldinger på rådgivning og vår tilstedeværelse og betydning for lokalmiljøet. Kundene våre er også betydelig mer fornøyd med våre digitale løsninger i et ønske om en problemfri bankhverdag og vårt bidrag i forbindelse med korona pandemien, sier Berggreen. Fornøyde kunder har også bidratt til at banken kan levere en 12 måneders vekst i utlån inkludert lån i Eika Boligkreditt på 16,3 prosent, tilsvarende 1,6 milliarder kroner. Brutto utlån inkl. lån i Eika Boligkreditt utgjør 11,5 milliarder kroner, hvor andelen lån til næringskunder øker i tråd med bankens strategi. Bankens egenkapitalinvestorer kunne også nyte godt av utbetaling av utbytte fra fjorårs resultatet, på kr. 7,40 per egenkapitalbevis, i starten av april. Adm. banksjef setter pris på å få dele ut utbytte og bidra til å levere en attraktiv avkastning til bankens investorer. 

Bankens egenkapitalinvestorer kunne også nyte godt av utbetaling av utbytte fra fjorårs resultatet, på kr. 7,40 per egenkapitalbevis, i starten av april. Adm. banksjef setter pris på å få dele ut utbytte og bidra til å levere en attraktiv avkastning til bankens investorer.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no 


Last ned rapport for 1. kvartal 2021