Organisasjon

LillestrømBanken er en selvstendig sparebank som eies av kundene. Generalforsamlingen er den øverste instansen i banken, og velges blant innskyterne, egenkapitalbeviseierne og ansatte i banken.