Styret i LillestrømBanken

Bankens styre består av 7 personer. 6 valgt av generalforsamlingen og en representant for de ansatte. Adm. banksjef har møterett.

Generalforsamlingen i LillestrømBanken

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i LillestrømBanken. Generalforsamlingen består av representanter valgt av innskytere, egenkapitalbeviseiere og ansatte.