Innskytervalgte medlemmer
Tore Olsen Pran 2017-2021 Leder
Wenche Rydland 2017-2021
Håvard Bjerke 2017-2021
Merete Løkse 2018-2022  
Trude Nordeng Rougnø 2018-2022
Anne Grethe Ruud Wirum 2018-2022
Hege Hauge 2017-2019
Bjørn W. Lund 2015-2019
Tim Holmvik 2015-2019 Samfunnsansvar
Jonny M. Løvaas 2016-2020
Erik Aasen 2016-2020
Åge Fosberg 2016-2020 Varamedlem
Morten Kjelland 2018-2022 Varamedlem
Hans Herman Gulbrandsen 2016-2018 Varamedlem

Morten Vollset

2015-2019 Varamedlem, samfunnsansvar

Ansatte medlemmer

Walther Løken Hansen 2017-2021
Jørgen Sigernes 2017-2021
Tom Martinsen 2018-2021   
Torunn Kinn 2015-2019
Anne Nikolaisen 2015-2019
Thorbjørn Einseth 2018-2020 Varamedlem
Bente Løken 2018-2020 Varamedlem

 

EK-beviseiere medlemmer

Børre Tosterud 2018-2019
Erik Holsten 2018-2020 Nestleder
Rolf Kristian Kofoed 2018-2021
Aksel Nilsen Huser 2018-2022
Bjørn Svindal 2018-2020 Varamedlem
Bjørn-Erik Børresen 2018-2022 Varamedlem

 

Generalforsamlingens valgkomite

Anne Grethe Ruud Wirum 2018-2020 Leder
Erik Aasen 2017-2019
Hege Hauge 2018-2020
Anne Nikolaisen 2017-2019
Erik Holsten 2018-2020   
Torunn Kinn 2017-2019 Varamedlem
Bjørn Lund 2018-2020 Varamedlem
Aksel Nilsen Huser 2018-2020 Varamedlem