Innskytervalgte medlemmer
Wenche Rydland 2017-2021
Håvard Bjerke 2017-2021
Morten Kjelland 2019-2021   
Merete Løkse 2018-2022 Nestleder i generalforsamlingen
Trude Nordeng Rougnø 2018-2022
Anne Grethe Ruud Wirum 2018-2022
Hege Hauge 2019-2023
Bjørn W. Lund 2019-2023
Hanne Worsøe 2019-2023   
Erik Aasen 2020-2024 
Hanne Bakke von H. Clemm 2020-2024
Hans Herman Gulbrandsen 2018-2022  Varamedlem
Rémi Goget 2019-2023 Varamedlem 
Maria Teresa Espino Donnelly
2019-2023  Varamedlem
Serafin Revilla Alfonso 2020-2024  Varamedlem 

Ansatte medlemmer

Walther Løken Hansen 2017-2021
Jørgen Sigernes 2017-2021
Tom Martinsen 2018-2021   
Torunn Kinn 2019-2023
Anne Nikolaisen 2019-2023
Thorbjørn Einseth 2020-2022 Varamedlem
Celine Knutsen 2020-2024 Varamedlem

 

EK-beviseiere medlemmer

Erik Holsten 2020-2024 Leder i generalforsamlingen
Rolf Kristian Kofoed 2018-2021
Aksel Nilsen Huser 2018-2022
Børre Tosterud 2019-2023  
Bjørn Svindal 2020-2024 Varamedlem
Bjørn-Erik Børresen 2018-2022 Varamedlem

 

Generalforsamlingens valgkomite

Anne Grethe Ruud Wirum 2020-2022 Leder i valgkomiteen
Hege Hauge 2020-2022
Morten Kjelland 2020-2022
Erik Holsten 2020-2022   
Anne Nikolaisen 2019-2021   
Merete Løkse 2020-2022 Varamedlem
Aksel Nilsen Huser 2020-2022 Varamedlem
Torunn Kinn 2019-2021 Varamedlem