Navn  Funksjon  Funksjonstid 
Morten Kokkim   Styrets leder 2020-2022 
Jo Anders Moflag
Nestleder 2019-2021
Mariann Ødegård
Styremedlem 2020-2022 
Håkon F. Olsen Styremedlem (Ansattvalgt)  2019-2021 
Siv Hege Solheim  Styremedlem 2019-2021
Arne H. Ramstad  Styremedlem 2020-2022 
Malin Renate Ranheim      Styremedlem  2019-2021 
Hege L. Johansen
Varamedlem (Ansattvalgt)  2020-2022

2016-2018 
2016-2018