Navn  Funksjon  Funksjonstid 
Endre Solvin-Witzø  Styrets leder 2018-2020 
Jo Anders Moflag
Nestleder 2019-2021
Mariann Ødegård
Styremedlem 2018-2020 
Håkon F. Olsen Styremedlem (Ansattvalgt)  2019-2021 
Siv Hege Solheim  Styremedlem 2019-2021
Arne H. Ramstad  Styremedlem 2018-2020 
Malin Renate Ranheim      Styremedlem  2019-2021 
Hege L. Johansen
Varamedlem (Ansattvalgt)  2018-2020

2016-2018 
2016-2018