Navn  Funksjon  Funksjonstid 
Endre Solvin-Witzø  Styrets leder  2016-2018
Jo Anders Moflag
Nestleder 2017-2019
Mariann Ødegård
Styremedlem 2016-2018 
Kari Eian Krogstad
Styremedlem 2017-2019
Håkon F. Olsen Styremedlem (Ansattvalgt)  2017-2019
Siv Hege Solheim  Styremedlem 2017-2019
Arne H. Ramstad  Styremedlem 2017-2018
Hege L. Johansen
Varamedlem (Ansattvalgt)  2018-2020

2016-2018 
2016-2018