Hammering Man
Hammering Man i Lillestrøm

LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBanken har i hele sin historie brukt midler på lokalmiljøet. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar, og har egne retningslinjer for dette.