Tidsplan for emisjonen i 2017 (med forbehold om endringer):
Første dag i tegningsperioden   6. nov kl. 09:00
Siste dag i tegningsperioden   24. nov kl. 15:00
Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev   Omkring 27. nov
Innbetaling ved automatisk belastning av konto    Omkring 1. des
Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret    Omkring 7. des 
Utstedelse av egenkapitalbevis    Omkring 7. des 
Levering av egenkapitalbevis   Omkring 7. des