Hva er Lokalbidraget?

Lokalbidraget er vår måte å gi våre kunder muligheten til å bidra med vårt overskudd lokalt.
Det er ingen andre banker i Norge som lar sine kunder gi tilbake lokalt slik som LillestrømBanken gjør av sitt overskudd.
Sparebankånden er sentral i LillestrømBanken - og spesielt tydelig gjennom "Lokalbidraget".
Når LillestrømBanken går med overskudd så er det ingen som henter utbytte av dette - men det går tilbake til lokalmiljøet i stor grad.

Og nettopp dette er essensen i Lokalbidraget, hvor bankens kunder selv velger hvem som får sin del av overskuddet.

Slik fungerer det:
Dersom LillestrømBanken går med overskudd, så settes det av en gitt sum som vedtas av Generalforsamlingen i banken. Dette foregår på bankens årsmøte i februar når regnskapstallene foreligger og godkjennes. 
Denne summen utlyses så som årets Lokalbidrag - der foreninger kan registrere seg og sitt formål.

Når alle søknader er registrert så åpnes avstemmingen på mobilbank, hvor bankens kunder gir sin stemme til sitt formål/forening.