Stem på lokalbidraget i mobilbank

LillestrømBanken skal også i 2018 dele ut 3 millioner kroner gjennom Lokalbidraget.
Du kan nå stemme på ditt valgte formål i mobilbank.

Du kan stemme frem til 26. okober.
Fristen for å registrere foreninger var 20. april.

Sparebankånden er sentral i LillestrømBanken - og spesielt tydelig gjennom "Lokalbidraget".
Når LillestrømBanken går med overskudd så er det ingen som henter utbytte av dette - men det går tilbake til lokalmiljøet i stor grad.

Og nettopp dette er essensen i Lokalbidraget, hvor bankens kunder selv velger hvem som får sin del av overskuddet.

Slik fungerer Lokalbidraget
Dersom LillestrømBanken går med overskudd, så settes det av en gitt sum som vedtas av Generalforsamlingen i banken. Dette foregår på bankens årsmøte i februar når regnskapstallene foreligger og godkjennes.
Denne summen utlyses så som årets Lokalbidrag - der foreninger kan registrere seg og sitt formål.

Når alle søknader er registrert så åpnes avstemmingen på mobilbank, hvor bankens kunder gir sin stemme til sitt formål/forening.