Påmelding til Lokalbidraget 2017

For at din forening skal bli med på Lokalbidraget for 2017, så må det sendes inn en søknad.
Søknadsperioden er åpen fram til 12. mars. 
Avstemmingen åpner 20. mars og varer frem til 11. juni.
Registrer din forening
Vi oppfordrer ledere i lokale foreninger til å legge inn søknaden digitalt. Siden det er bankens kunder som skal stemme frem sin forening - så er det viktig at man informerer internt om at man er påmeldt.

Totalbeløpet som skal deles ut i 2017 avklares på bankens årsmøte i mars.

Utdeling på Byfesten
Nytt i år er at utdelingen skjer tidligere - på selve Byfesten i Lillestrøm, som LillestrømBanken er generalsponsor for.
Det betyr også at det i år er en vesentlig kortere stemmeperiode.

LillestrømBanken er en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet og gjennom Lokalbidraget åpner vi for lag og foreninger til å søke om midler til ulike gode formål. Vi har som mål å sette av mellom 5 og 10% av vårt overskudd til gaver. Deler av disse midlene deles ut gjennom Lokalbidraget. Bankens kunder avgir sin stemme i mobilbanken og støtter sin lokale foreninger. Midlene fordeles etter antall stemmer.


Hvem kan registrere seg?
Lag/ foreninger og organisasjoner innen kunst, kultur, idrett, interesseorganisasjoner og humanitær virksomhet. For å bli vurdert må foreningen være registrert i frivillighetsregisteret. Foreningen må være åpen for alle.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes gaver til prosjekter som bidrar til utvikling i vårt lokalmiljø.
Prosjekter som har verdi over tid og som engasjerer mange i lokalmiljøet. Prosjekter som skaper tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet. 

Vi gir ikke støtte til:
Politiske eller religiøse organisasjoner/ tiltak og søknader om midler til daglig drift vil bli avslått.

Hvordan søke?
Fyll ut søknadsskjema, med nødvendig informasjon. Søknader som sendes på annen måte, vil ikke bli vurdert som en del av Lokalbidraget. 

Kan vi få avslag?
Alle søknader vurderes før de legge ut for avstemming. Søknader som ikke innfrir i forhold til gitte kriterier vil blir avslått. 

Hva kreves etter at midlene er utbetalt
Midler som blir utbetalt, må gå til formål som det er søkt til. Dersom det av noen grunn må omdisponeres, skal dette gjøres i samråd med banken. Husk at kundene har stemt dere frem på bakgrunn av det formålet som lå til grunn på avstemmingstidspunktet i mobilbanken.

LillestrømBanken kan kreve redegjørelse for bruk av midlene.

Mottaker av gavemidler fra Lokalbidraget anmodes om å sende banken en kort redegjørelse, gjerne dokumentert med bilder, når formålet er innfridd. Dette kan videre deles med bankens kunder som faktisk har stemt frem midlene til foreningen.